Namaz Timing In Peshawar & Adjacent Areas

Namaz Timing In Peshawar & Adjacent Areas

Today Prayer Timings in Peshawar

FAJAR SUNRISE ZUHUR ASAR MAGHRIB ISHA
5:05 AM 6:29 AM 11:58 AM 3:47 PM 5:26 PM 6:50 PM
7 Days Prayer Timings in Peshawar
Date Fajar Sunrise Zuhur Asar Maghrib Isha
Oct-27 5:05 AM 6:29 AM 11:58 AM 3:47 PM 5:26 PM 6:50 PM
Oct-28 5:06 AM 6:30 AM 11:57 AM 3:46 PM 5:25 PM 6:49 PM
Oct-29 5:06 AM 6:31 AM 11:57 AM 3:45 PM 5:24 PM 6:48 PM
Oct-30 5:07 AM 6:32 AM 11:57 AM 3:44 PM 5:23 PM 6:47 PM
Oct-31 5:08 AM 6:32 AM 11:57 AM 3:43 PM 5:22 PM 6:46 PM
Nov-01 5:09 AM 6:33 AM 11:57 AM 3:43 PM 5:21 PM 6:45 PM
Nov-02 5:09 AM 6:34 AM 11:57 AM 3:42 PM 5:20 PM 6:45 PM

Next 30 Days Prayer Timings in Peshawar

Date Fajar Sunrise Zuhur Asar Maghrib Isha
Oct-27 5:05 AM 6:29 AM 11:58 AM 3:47 PM 5:26 PM 6:50 PM
Oct-28 5:06 AM 6:30 AM 11:57 AM 3:46 PM 5:25 PM 6:49 PM
Oct-29 5:06 AM 6:31 AM 11:57 AM 3:45 PM 5:24 PM 6:48 PM
Oct-30 5:07 AM 6:32 AM 11:57 AM 3:44 PM 5:23 PM 6:47 PM
Oct-31 5:08 AM 6:32 AM 11:57 AM 3:43 PM 5:22 PM 6:46 PM
Nov-01 5:09 AM 6:33 AM 11:57 AM 3:43 PM 5:21 PM 6:45 PM
Nov-02 5:09 AM 6:34 AM 11:57 AM 3:42 PM 5:20 PM 6:45 PM
Nov-03 5:10 AM 6:35 AM 11:57 AM 3:41 PM 5:19 PM 6:44 PM
Nov-04 5:11 AM 6:36 AM 11:57 AM 3:40 PM 5:18 PM 6:43 PM
Nov-05 5:12 AM 6:37 AM 11:57 AM 3:39 PM 5:17 PM 6:42 PM
Nov-06 5:13 AM 6:38 AM 11:57 AM 3:38 PM 5:16 PM 6:42 PM
Nov-07 5:13 AM 6:39 AM 11:57 AM 3:38 PM 5:16 PM 6:41 PM
Nov-08 5:14 AM 6:40 AM 11:57 AM 3:37 PM 5:15 PM 6:40 PM
Nov-09 5:15 AM 6:41 AM 11:58 AM 3:36 PM 5:14 PM 6:40 PM
Nov-10 5:16 AM 6:42 AM 11:58 AM 3:35 PM 5:13 PM 6:39 PM
Nov-11 5:17 AM 6:43 AM 11:58 AM 3:35 PM 5:13 PM 6:38 PM
Nov-12 5:17 AM 6:43 AM 11:58 AM 3:34 PM 5:12 PM 6:38 PM
Nov-13 5:18 AM 6:44 AM 11:58 AM 3:33 PM 5:11 PM 6:37 PM
Nov-14 5:19 AM 6:45 AM 11:58 AM 3:33 PM 5:11 PM 6:37 PM
Nov-15 5:20 AM 6:46 AM 11:58 AM 3:32 PM 5:10 PM 6:36 PM
Nov-16 5:21 AM 6:47 AM 11:59 AM 3:32 PM 5:09 PM 6:36 PM
Nov-17 5:21 AM 6:48 AM 11:59 AM 3:31 PM 5:09 PM 6:36 PM
Nov-18 5:22 AM 6:49 AM 11:59 AM 3:31 PM 5:08 PM 6:35 PM
Nov-19 5:23 AM 6:50 AM 11:59 AM 3:30 PM 5:08 PM 6:35 PM
Nov-20 5:24 AM 6:51 AM 11:59 AM 3:30 PM 5:07 PM 6:35 PM
Nov-21 5:25 AM 6:52 AM 12:00 PM 3:29 PM 5:07 PM 6:34 PM
Nov-22 5:26 AM 6:53 AM 12:00 PM 3:29 PM 5:07 PM 6:34 PM
Nov-23 5:26 AM 6:54 AM 12:00 PM 3:28 PM 5:06 PM 6:34 PM
Nov-24 5:27 AM 6:55 AM 12:00 PM 3:28 PM 5:06 PM 6:34 PM
Nov-25 5:28 AM 6:56 AM 12:01 PM 3:28 PM 5:06 PM 6:33 PM