Namaz Timing In Sukkur & Adjacent Areas

Namaz Timing In Sukkur & Adjacent Areas

Today Namaz Timing in Sukkur

FAJAR ZUHUR ASAR MAGHRIB ISHA
5:54 AM 12:36 PM 4:21 PM 5:57 PM 7:19 PM
7 Days Namaz Timing in Sukkur
Date Fajar Zuhur Asar Maghrib Isha
Jan-22 5:54 AM 12:36 PM 4:21 PM 5:57 PM 7:19 PM
Jan-23 5:54 AM 12:36 PM 4:22 PM 5:58 PM 7:19 PM
Jan-24 5:54 AM 12:37 PM 4:23 PM 5:59 PM 7:20 PM
Jan-25 5:53 AM 12:37 PM 4:23 PM 6:00 PM 7:21 PM
Jan-26 5:53 AM 12:37 PM 4:24 PM 6:01 PM 7:21 PM
Jan-27 5:53 AM 12:37 PM 4:25 PM 6:01 PM 7:22 PM
Jan-28 5:53 AM 12:38 PM 4:26 PM 6:02 PM 7:23 PM

Next 30 Days Namaz Timing in Sukkur

Date Fajar Zuhur Asar Maghrib Isha
Jan-22 5:54 AM 12:36 PM 4:21 PM 5:57 PM 7:19 PM
Jan-23 5:54 AM 12:36 PM 4:22 PM 5:58 PM 7:19 PM
Jan-24 5:54 AM 12:37 PM 4:23 PM 5:59 PM 7:20 PM
Jan-25 5:53 AM 12:37 PM 4:23 PM 6:00 PM 7:21 PM
Jan-26 5:53 AM 12:37 PM 4:24 PM 6:01 PM 7:21 PM
Jan-27 5:53 AM 12:37 PM 4:25 PM 6:01 PM 7:22 PM
Jan-28 5:53 AM 12:38 PM 4:26 PM 6:02 PM 7:23 PM
Jan-29 5:52 AM 12:38 PM 4:26 PM 6:03 PM 7:23 PM
Jan-30 5:52 AM 12:38 PM 4:27 PM 6:04 PM 7:24 PM
Jan-31 5:52 AM 12:38 PM 4:28 PM 6:05 PM 7:25 PM
Feb-01 5:51 AM 12:38 PM 4:29 PM 6:05 PM 7:26 PM
Feb-02 5:51 AM 12:38 PM 4:30 PM 6:06 PM 7:26 PM
Feb-03 5:50 AM 12:38 PM 4:30 PM 6:07 PM 7:27 PM
Feb-04 5:50 AM 12:39 PM 4:31 PM 6:08 PM 7:28 PM
Feb-05 5:49 AM 12:39 PM 4:32 PM 6:09 PM 7:28 PM
Feb-06 5:49 AM 12:39 PM 4:32 PM 6:09 PM 7:29 PM
Feb-07 5:48 AM 12:39 PM 4:33 PM 6:10 PM 7:29 PM
Feb-08 5:48 AM 12:39 PM 4:34 PM 6:11 PM 7:30 PM
Feb-09 5:47 AM 12:39 PM 4:35 PM 6:12 PM 7:31 PM
Feb-10 5:47 AM 12:39 PM 4:35 PM 6:12 PM 7:31 PM
Feb-11 5:46 AM 12:39 PM 4:36 PM 6:13 PM 7:32 PM
Feb-12 5:45 AM 12:39 PM 4:37 PM 6:14 PM 7:33 PM
Feb-13 5:45 AM 12:39 PM 4:37 PM 6:14 PM 7:33 PM
Feb-14 5:44 AM 12:39 PM 4:38 PM 6:15 PM 7:34 PM
Feb-15 5:43 AM 12:39 PM 4:39 PM 6:16 PM 7:35 PM
Feb-16 5:43 AM 12:39 PM 4:39 PM 6:17 PM 7:35 PM
Feb-17 5:42 AM 12:39 PM 4:40 PM 6:17 PM 7:36 PM
Feb-18 5:41 AM 12:38 PM 4:40 PM 6:18 PM 7:36 PM
Feb-19 5:40 AM 12:38 PM 4:41 PM 6:19 PM 7:37 PM
Feb-20 5:39 AM 12:38 PM 4:42 PM 6:19 PM 7:38 PM