Namaz Timing In Sukkur & Adjacent Areas

Namaz Timing In Sukkur & Adjacent Areas

Today Namaz Timing in Sukkur

FAJAR SUNRISE ZUHUR ASAR MAGHRIB ISHA
5:16 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:04 PM 5:40 PM 7:00 PM
7 Days Namaz Timing in Sukkur
Date Fajar Sunrise Zuhur Asar Maghrib Isha
Nov-01 5:16 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:04 PM 5:40 PM 7:00 PM
Nov-02 5:17 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:40 PM 6:59 PM
Nov-03 5:17 AM 6:37 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:39 PM 6:59 PM
Nov-04 5:18 AM 6:38 AM 12:08 PM 4:02 PM 5:38 PM 6:58 PM
Nov-05 5:19 AM 6:38 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:38 PM 6:57 PM
Nov-06 5:19 AM 6:39 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:37 PM 6:57 PM
Nov-07 5:20 AM 6:40 AM 12:08 PM 4:00 PM 5:36 PM 6:56 PM

Next 30 Days Namaz Timing in Sukkur

Date Fajar Sunrise Zuhur Asar Maghrib Isha
Nov-01 5:16 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:04 PM 5:40 PM 7:00 PM
Nov-02 5:17 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:40 PM 6:59 PM
Nov-03 5:17 AM 6:37 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:39 PM 6:59 PM
Nov-04 5:18 AM 6:38 AM 12:08 PM 4:02 PM 5:38 PM 6:58 PM
Nov-05 5:19 AM 6:38 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:38 PM 6:57 PM
Nov-06 5:19 AM 6:39 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:37 PM 6:57 PM
Nov-07 5:20 AM 6:40 AM 12:08 PM 4:00 PM 5:36 PM 6:56 PM
Nov-08 5:20 AM 6:41 AM 12:08 PM 4:00 PM 5:36 PM 6:56 PM
Nov-09 5:21 AM 6:41 AM 12:08 PM 3:59 PM 5:35 PM 6:56 PM
Nov-10 5:22 AM 6:42 AM 12:09 PM 3:58 PM 5:35 PM 6:55 PM
Nov-11 5:22 AM 6:43 AM 12:09 PM 3:58 PM 5:34 PM 6:55 PM
Nov-12 5:23 AM 6:43 AM 12:09 PM 3:57 PM 5:34 PM 6:54 PM
Nov-13 5:24 AM 6:44 AM 12:09 PM 3:57 PM 5:33 PM 6:54 PM
Nov-14 5:24 AM 6:45 AM 12:09 PM 3:57 PM 5:33 PM 6:54 PM
Nov-15 5:25 AM 6:46 AM 12:09 PM 3:56 PM 5:32 PM 6:53 PM
Nov-16 5:26 AM 6:47 AM 12:09 PM 3:56 PM 5:32 PM 6:53 PM
Nov-17 5:26 AM 6:47 AM 12:10 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:53 PM
Nov-18 5:27 AM 6:48 AM 12:10 PM 3:55 PM 5:31 PM 6:53 PM
Nov-19 5:28 AM 6:49 AM 12:10 PM 3:55 PM 5:31 PM 6:52 PM
Nov-20 5:28 AM 6:50 AM 12:10 PM 3:54 PM 5:31 PM 6:52 PM
Nov-21 5:29 AM 6:50 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Nov-22 5:29 AM 6:51 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Nov-23 5:30 AM 6:52 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Nov-24 5:31 AM 6:53 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Nov-25 5:31 AM 6:53 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:30 PM 6:52 PM
Nov-26 5:32 AM 6:54 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM
Nov-27 5:33 AM 6:55 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM